TĂNG MẮT LIVE YOUTUBE

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Công khai video với mọi quốc gia và live phải dài trên 15 phút.
*: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video,ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục "Playback".
*: Nếu cần số lượng mắt lớn hãy liên hệ page.