TĂNG LIKE FACEBOOK FREE

ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Vui lòng công khai bài viết cho người lạ like trước khi buff like.
Kênh 1:

- Không giới hạn số lần buff max 100 like 1 lần,mỗi lần cách nhau 15 phút.

- Like random ngẫu nhiên toàn thế giới.