VIP CMT FACEBOOK

ID USER UID NAME CHANNEL STATUS CONTENT DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS CONTENT DELAY BUY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
Vui lòng bật công khai bình luận để vip cmt hoạt động bình thường.
Vip cmt hoạt động từ 7h - 23h,mỗi ngày tối đa 5-7 bài, lên đủ cmt mới đăng tiếp
Nên thêm nhiều cmt nhiều hơn số lượng mua để thêm phong phú nội dung.
Chức năng lọc giới tính chỉ hoạt động được 1 phần vad sẽ làm cmt chạy chậm hơn xíu.