TĂNG THEO DÕI FACEBOOK
Đơn Pending sẽ chạy lần lượt ngay sau khi sv hết quá tải.

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
- Do facebook fix 1 số kênh tốc độ sẽ chậm hơn tốc độ ghi ở thông tin kênh.
*: Chú ý: page pro5 chỉ tăng đc ở kênh thông tin kênh có hỗ trợ.
*: Tăng theo dõi vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
Mẹo: Kênh 1,2,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.