TĂNG LƯỢT XEM VIDEO FACEBOOK

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Hiện ko ổn định, nên buff thử 500 trước xem lên nhanh ko rồi buff tiếp.
Nếu bị lỗi sau 24-48h nếu ko tăng view hãy xóa id hệ thống tự động hoàn xu.
Kênh 3x: View của lũ sâu bọ lỗi k hoàn.
Kênh 7x:

- View nhanh, kênh dự phòng.

- Hỗ trợ xóa hoặc hoàn khi lỗi.