Bảo mật, điều khoản và chính sách
Bảo mật, điều khoản và chính sách khi sử dụng dịch vụ tại haiviplike.net
trumcod1
09/04/2021

QUY ĐỊNH VỀ XU

- Để có xu người dùng có thể donate để nhận số lượng xu tương đương giá trị đã donate.

- Hình thức donate để lấy xu là hoàn toàn tự nguyện, ko phải là dịch vụ trao đổi mua bán.

- Khi donate người dùng sẽ nhận được xu và số lượng xu này ko thể quy đổi ngược lại.

QUY ĐỊNH SEEDING

- Người dùng có thể dùng xu đã donate để trao đổi các dịch vụ seeding có trên web.

- Mỗi dịch vụ có các quy định khác nhau, có thể xem chi tiết tại thông tin kênh từng dịch vụ trước khi sử dụng.

- Các kênh seeding có quy định và các thức hoạt động có thể thay đổi theo thời gian.

ĐỐI VỚI BÊN DONATE XU

- Không seeding các nội dung vi phạm pháp luật việt nam sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Có thể báo cáo các dịch vụ khi dùng xu trao đổi nhưng ko đạt được hiệu quả mong muốn tại mục hỗ trợ.

ĐỐI VỚI BÊN NHẬN DONATE XU

- Chúng tôi có trách nhiệm hoàn thành các nội dung seeding được yêu cầu.

- Tiếp nhận xử lý các lỗi do người dùng báo cáo.

- Từ chối hỗ trợ các uid có nội dung seeding vi phạm và ko thực hiện theo hướng dẫn.

QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

- Chúng tôi thu thập tất cả các thông tin người dùng như: số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng, ip, các uid và nội dung seeding....

- Mọi thông tin người dùng được bảo mật.