Hỗ trợ đại lý
Hướng dẫn tạo web đại lý cho user đại lý cấp 1 trở lên.
01/05/2021
- Liên hệ admin để được hỗ trợ tạo web.

- Tại khung chat nhập lệnh /clear để dọn dẹp chatbox.

- Tại mục thông báo, bấm vào xem tất cả để thiết lập thông báo.

- Tại đây có thể tùy chỉnh lại thông tin web tùy theo ý thích.

- Riêng với phần nạp tự động nếu kích hoạt hãy liên hệ qua page tại phần hỗ trợ.
- Phí kích hoạt: 10k/tháng hoặc 100k/năm.

- Đối với đại lý cấp 2 khi api_token của tài khoản đại lý thay đổi phải cập nhật lại.

- Tùy chỉnh tăng giá theo % với giá gốc.

- Đại lý cấp 1 chỉ có thể chỉnh giá cột MEMBER.

- Tại đây có thể kiểm tra,quản lý các user trên web.

- Có thể nâng cấp thủ công thành viên lên CTV đối với web đại lý cấp 1.

- Đối với đại lý cấp 2 hệ thống sẽ tự động nâng cấp mỗi 24h nếu thành viên đủ điều kiện.

- Tại đây có thể chuyển xu cho các user trên web.

- Để thu hồi xu từ user hãy nhập số âm.

- Chức năng này để kiểm tra theo mã nạp nếu ko đăng ký tự động nạp.

- Nhập mã nạp và số xu tương ứng.

- Có thể nạp cho mã nạp quá hạn, mã nạp sai hoặc nếu tự động nạp quá lâu hoặc lỗi.

- Nếu kiểm tra thẻ cào thì code chính là số seri.

- Tại đây có thể xem thống kê lượng giao dịch trên web, theo ngày,tuần,tháng,năm.

- Tại đây có thể xem thống kê các nguồn dẫn tới web như Google,Facebook,Cốc cốc,Bing.....